Základní škola  a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, 79316 Zátor
Copyright © 2012 MŠ Zátor
Dokumenty

ŠVP (Školní vzdělávací program)  - je k nahlédnutí v MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD 2016/2017

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Základní informace o mateřské škole 2016/2017

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
ÚVODNÍ STRÁNKA
CO SE NÁM POVEDLO
KONTAKTY
AKTUÁLNÍ INFORMACE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
DOKUMENTY
PLATBY V MŠ
NADSTANDARTNÍ AKTIVITY
FOTOGRAFIE
O NÁS
PRO DĚTI
VÝVĚSKA
SMĚRNICE O ÚPLATĚ
PODĚKOVÁNÍ
Sluníčka :-)
Koťátka :-)
Mateřská škola Zátor-nezisková organizace
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE