Základní škola  a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, 79316 Zátor
Copyright © 2012 MŠ Zátor
Dokumenty

ŠVP (Školní vzdělávací program)  - je k nahlédnutí v MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD 2017/2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„BAREVNÁ CESTA“
Řád ŠKOLNÍ JÍDELNY
Informace pro rodiče nově přijatých dětí

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Sluníčka :-)
Koťátka :-)
Mateřská škola Zátor-nezisková organizace
DOKUMENTY
PLATBY V MŠ
FOTOGRAFIE
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE REŽIM DNE ÚVODNÍ STRÁNKA CO SE NÁM POVEDLO KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNA