Základní škola  a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, 79316 Zátor
Copyright © 2012 MŠ Zátor
O nás

Kronika - SR 2014/2015

Organizace školního roku 2015/2016Co  děláme  celý  den

I.třída Koťátka

6.00-8.10     Scházení dětí , SPONTÁNNÍ ČINNOSTI, ranní hry dle volby a přání
                   dětí, ind.prevence  vzniku poruch  komunikace, individuální péče
                   o děti se specifickými vzdělávacími  potřebami, ranní, relaxační
                   cvičení.

8.10-8.30     Hygiena , příprava na svačinu, svačina.

8.30-9.00     Didakticky cílené činnosti záměrné i spontánní, ve skupinách i
                   individuální, smyslové hry a jazykové chvilky, komunikativní kruh.

9.00-11.00   Pobyt venku - sezonní činnosti, cílené vycházky do okolí, pobyt na
                   školní zahradě.

11.10-11.30  Oběd, hygiena, stomatologická péče, příprava na odpočinek.

11.30-13.15  Odpočinek, relaxace.

13.15-13.45  Hygiena , příprava na svačinu, svačina.

14.45-15.30  Odpolední zájmové činnosti dětí, hry, pokračování didakticky
                    cílených činností, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí.Co  děláme  celý  den

II.třída Sluníčka


6.00-8.10    Scházení dětí, spontánní činnosti ranní hry dle volby a přání dětí,
                  Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,
                  Individuální prevence vzniku poruch komunikace.

8.10-8.30    Vítání ,ranní, relaxační cvičení.

8.30- 8.55   Hygiena, příprava na svačinu, svačina.

8.55-9.30    Didakticky cílené činnosti záměrné i spontánní, ve skupinách i
                  individuální, smyslové hry a jazykové chvilky, komunikativní kruh.

9.30-11.30   Pobyt venku - sezonní činnosti, cílené vycházky do okolí, pobyt na
                   školní zahradě.

11.35-12.15  Oběd, hygiena, stomatologická péče, příprava na odpočinek.

12.15-13.15  Odpočinek, náhradní nespavé aktivity, relaxace.

13.15-13.45  Pohybové chvilky.

13.45-14.00  Hygiena, svačina.

14.00-15.30  Odpolední zájmové činnosti dětí, hry, pokračování didakticky
                    cílených činností, pobyt na školní zahradě.

Pozn.14.00-14.45 Rozšířená činnost dětí ve zvolené oblasti-projekty-pondělí-čtvrtek. Průběžně v rámci celého dne seznamování s cizím jazykem-angličtinka.
ÚVODNÍ STRÁNKA
CO SE NÁM POVEDLO
KONTAKTY
AKTUÁLNÍ INFORMACE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
DOKUMENTY
PLATBY V MŠ
NADSTANDARTNÍ AKTIVITY
FOTOGRAFIE
O NÁS
PRO DĚTI
VÝVĚSKA
SMĚRNICE O ÚPLATĚ
PODĚKOVÁNÍ
Sluníčka :-)
Koťátka :-)
Mateřská škola Zátor-nezisková organizace
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE