Základní škola  a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, 79316 Zátor
Copyright © 2012 MŠ Zátor
Předpis školné

Sluníčka :-)
Koťátka :-)
Mateřská škola Zátor-nezisková organizace
Úplata za předškolní vzdělávání
Platby v říjnu na měsíc

ŠKOLNÉ: je pro všechny děti zapsané k 1. 9. 2016 stanovené na 350,-Kč. Platit lze hotově v základní škole paní Pecháčkové, nebo převodem na účet. Od úplaty školného jsou osvobozeny pouze děti navštěvující poslední rok předškolního vzdělávání a zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku hmotné nouze na základě žádosti. Podrobné informace podá
p. Mohylová.
Směrnice o úplatě

Úplata za předškolní vzdělávání

Příloha 1: směrnice 47 školné

Příloha 2: směrnice 47 školné prázdniny 2018
DOKUMENTY
PLATBY V MŠ
FOTOGRAFIE
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE REŽIM DNE ÚVODNÍ STRÁNKA CO SE NÁM POVEDLO KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNA