Základní škola  a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, 79316 Zátor
Copyright © 2012 MŠ Zátor
Děkujeme...

 
ÚVODNÍ STRÁNKA
CO SE NÁM POVEDLO
KONTAKTY
AKTUÁLNÍ INFORMACE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
DOKUMENTY
PLATBY V MŠ
NADSTANDARTNÍ AKTIVITY
FOTOGRAFIE
O NÁS
PRO DĚTI
VÝVĚSKA
SMĚRNICE O ÚPLATĚ
PODĚKOVÁNÍ
Sluníčka :-)
Koťátka :-)
Mateřská škola Zátor-nezisková organizace
                                           ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZNAM SPONZORŮ KARNEVAL 2015

Děkujeme Hasičům
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 v rámci preventivně bezpečnostního projektu MŠ , 
Nebezpečí číhá všude, předvedli hasiči ze SDH ze Zátora dětem MŠ Zátor
svou techniku a vybavení ,  které používají při své práci. Dětem z MŠ ukázali,
kde jsou smotané hadice, mohli stříkat z proudnic, prolézt hasičské auto,
vyzkoušet si přilbu a popovídali o své práci, svém koníčku. Dětem se tato
akce moc líbila a měli jste vidět ta rozzářená očka, kdy si mohli něco osahat i
vyzkoušet. 
Děkujeme tímto hasičům Martinu Suhajovi a Stanislavu Synkovi za to, že si
našli čas a přišli mezi nás. Poděkování patří také paní Hance Šamajové, která
celou akci zajistila.


SEZNAM   dárců a sponzorů, kteří přispěli do tomboly        
                     pro Karneval MŠ Zátor 2014

         VŠICHNI   NÍŽE   JMENOVANÍ   SI  ZASLOUŽÍ   
                  NĚKOLIKERÉ PODĚKOVÁNÍ   !!!!!!!!!!

Inchroma
Firma Agrozat
Obec Čaková
Firma Iktus
Obec Zátor
Potraviny p.Doričáková
p.Glacová
p.uč. Šamajová
p.uč. Dostálová
p.uč. Vávrová

Rodiče :      Krajčovičovi                         
                   Neckářovi
Mužíkovi         
Jalůvkovi
Mlýnkovi         
Štefelovi
Mandokovi                   
Šromovi
Čížovi                                      
Malátovi
Melčákovi                               
Albrechtovi
Brettschneiderovi         
Kaděrkovi
Kmínkovi         
Sedláčkovi
Kolářovi                                  
Hlaváčovi
Němcovi/ Viktorka/                
Chromá
Koloniční
Neckářovi
Vrablicovi
Mrkvovi
Holubovi
Fajtlovi
Triadafilidu
Ondruškovi
Kunáškovi
Veiglovi
Pydychovi                                
Hečkovi
Mičlovi                                     
Natov
Přikrylovi                                
Zacpalovi
Domitrovi                                
Kulihovi
Herynkovi
Pecháčkovi


Poznámka: letos jsme na přání některých rodičů neprováděli 
výpis veškerých darů , které  jste do Štěstíčka/tomboly/donesli, ale
provedli jen soupis dárců. Ještě jednou DĚKUJEME
Paní Kořínkové Janě, panu Matějáku Rosťovi, paní Marceli
Hudečkové , Matějáku Lubošovi , Olze Glacové a Denisi
Němcovi  Děkujeme za pomoc při realizaci akce.Celou akci
připravili zaměstnanci ZŠ a MŠ Zátor , odloučené pracoviště 
MŠ,

Vyúčtování bude opět vyvěšeno v šatně dětí. Zisk bude využit na
hračky pro pobyt venku na školní zahradě. Zást. řed. ZŠ pro MŠ 
Zdeňka Vávrová.
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE